اخبار

چهل و سومین جلسه کمیسیون امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی برگزار شد

چهل و سومین جلسه کمیسیون امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون در مورد طرح‌های راکد توضیحاتی ارائه نمود و در ادامه کارشناس کمیسیون به ارائه گزارشی از طرح‌های راکد سامانه سمات پرداخت. بر اساس این گزارش، بیشترین طرح‌های راکد به لحاظ تعداد و میزان اعتبار مربوط به وزارت ورزش و جوانان بود و وزرات آموزش و پرورش به لحاظ میزان اعتبار و سازمان امور سینمایی و سمعی بصری به لحاظ تعداد طرح در جایگاه بعدی قرار داشتند. بعد از اظهار نظر اعضای حقیقی کمیسیون در مورد طرح‌های راکد و توضیحات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در مورد وجود مشکلات با ذیحسابان در هزینه کرد اعتبارات طرح‌های راکد، مصوب شد که طی نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، علل عدم ثبت خاتمه طرح‌های راکد استعلام و در مرحله بعد کمیته‌های داخلی کمیسیون با بررسی پاسخ دستگاه‌های اجرایی گزارشی را تهیه و برای تشریح در جلسه ارائه دهند.

در مورد دستور دوم درخصوص ارائه راهکارهای عملی جهت حل مسائل روز کشور؛ با توجه به کمبود وقت کمیسیون، ادامه بررسی دستور دوم به جلسه آینده موکول شد و از اعضای حقوقی کمیسیون درخواست شد تا گزارشی را در مورد عوامل عدم اثربخشی طرح‌های پژوهشی انجام شده برای حل مشکلات طلاق، اعتیاد، حاشینه نشینی و ... ارائه دهند.

 
۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴
تعداد بازدید : ۵۳۱