اخبار

در کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی عتف مطرح شد:

گفتگو پیرامون راهکارهای اجرای بهتر طرح جهش تولید مسکن

گفتگو پیرامون راهکارهای اجرای بهتر طرح جهش تولید مسکن

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در ابتدای یکصد و چهاردهمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و عمران، دکتر قاری قرآن ریاست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توضیح داد که طرح جامع مسکن به دولت ابلاغ‌شده و دولت مکلف است سالیانه 1 میلیون واحد مسکونی تحویل بدهد. لذا این کمیسیون به‌عنوان اتاق فکر علمی و بازوی مشورتی می‌تواند راهکارهای خود را به جهت اجرای بهتر این طرح ارائه کند. در ادامه دکتر گنجی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جزئیات طرح من‌جمله نحوه تأمین مالی، تأمین زمین، تأمین مصالح، تأمین زیرساخت و... را به کمیسیون ارائه کرد. دکتر صفارزاده دبیر کمیسیون نیز به لزوم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل متناسب با توسعه مسکن تأکید کرد. همچنین مهندس سعیدی کیا، وزیر سابق مسکن و شهرسازی به لزوم برنامه‌ریزی با توجه به مخاطبین طرح و نیز لزوم هماهنگی با بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات اشاره کرد. وی توضیح داد که سالیانه حدود 200 هزار مسکن توسط بنیاد مسکن برای دهک‌های 1 تا 3 ساخته می‌شود. همچنین امکانات برای ساخت سالیانه 200 هزار مسکن برای دهک‌های 8 تا 10 هم فراهم است. وظیفه دولت این است که سالیانه 200 هزار مسکن شهری برای دهک‌های 1 تا 3 بسازد و تسهیلات لازم برای ساخت حدود 400 هزار مسکن برای دهک‌های 4 تا 7 فراهم شود. برای پرداخت این تسهیلات بایستی طی جلسات مدون با بانک‌ها برنامه‌ریزی شود. سایر اعضای کمیسیون هم به لزوم بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها و نیز لزوم استفاده از مصالح و فناوری‌های نوین جهت ساخت مسکن اشاره داشتند. 

در این نشست مقرر شد اعضای کمیسیون نظرات خود را به‌صورت مکتوب ارسال کنند تا جمع‌بندی بهتری انجام شود. همچنین تصمیم گرفته شد پس از تهیه یک گزارش از موانع و مشکلات طرح توسط دکتر قاری قرآن، جلسات آینده به‌صورت تخصصی‌تر با تمرکز بر مشکلات طرح برگزار شود.

 
۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۵۰
تعداد بازدید : ۵۵۴