اخبار

سی و پنجمین جلسه کمیسیون امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی شورای عالی عتف برگزار شد

سی و پنجمین جلسه کمیسیون امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی شورای عالی عتف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این نشست ابتدا طرح «تدوین دستورالعملها و سازوکارهای اجرایی در خصوص احیاء، مدیریت بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی ابنیه، اماکن فرهنگی _ تاریخی (ثبت شده ملی و با ارزش)» از سوی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نظرات داوری های انجام شده منفی داوران پیرامون بخش های مختلف طرح شامل بیان مسئله، پرسش ها، اهداف، روش پژوهش، خروجی و شرح خدمات، بحث و گفتگو شد.

در ادامه در خصوص ارائه راهکارهای عملی جهت حل مسائل روز کشور گفتگو شد. دکتر مرتضایی مهمترین معضل ایجاد چالش ها و ابرچالش های موجود در کشور را ناشی از عدم وجود یک نقشه راه ملی خواند. وی در ادامه، راهکار آن را پایان دادن به برنامه ششم توسعه و اداره کشور بر اساس بودجه سالیانه با هدف رفع نواقص و تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام، طی دو سال آتی و همچنین تدوین و تصویب برنامه جامع ملی بر مبنای مطالعات آمایش سرزمین دانست. برخی از اعضا روی راه اندازی نظام ملی اطلاعات و تهیه نظام نامه مشکلات و در اولویت قرار دادن مسائل کوچک و در مراحل بعدی مسائل کلان تر جامعه تاکید داشتند. در اتنها رئیس کمیسیون گردآوری تمام چالش ها حوزه اجتماعی به کمک دستگاه های مرتبط و بررسی علل، عوامل و پیامدهای ناشی از مشکلات اجتماعی و اولویت بندی برای ارائه راه حل و رفع آنها را پیشنهاد دادند.

 
۳ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴:۵۰
تعداد بازدید : ۸۹۱