اخبار

یکصد و پانزدهمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی عتف تشکیل شد

یکصد و پانزدهمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی عتف تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در ابتدای این نشست، دکتر منیری کارشناس کمیسیون توضیحاتی در خصوص کلیات سابقه، علل و هدف تشکیل صندوق شورای عالی عتف ارائه کرد. سپس اعضای حاضر بر روی پیش نویس اساسنامه بحث و گفتگو کردند و بر این عقیده بودند که اساسنامه موجود برای این صندوق به ویرایش و بازنگری اساسی نیاز دارد و در حال حاضر کاستی ها و ابهامات بسیار زیادی در آن وجود دارد. از مهم ترین مشکلات آن می توان به عدم عضویت نماینده وزارت راه و شهرسازی در هیئت‌امنای علی‌رغم اهمیت و گستردگی این وزارتخانه، ابهام در نقش دقیق کمیسیون های تخصصی در اساسنامه صندوق و مشخص نبودن نحوه انتخاب، انجام و نظارت بر پروژه ها در اساسنامه صندوق اشاره کرد. همچنین پیشنهاداتی همچون تبیین بهتر و دقیق‌تر اهداف صندوق، مشخص کردن وجه تمایز این صندوق با سایر صندوق ها، ایجاد امکان تجمیع بودجه پژوهشی در غالب این صندوق و تخصیص منابع مالی بیشتر برای این صندوق برای دستیابی به نتیجه مطلوب‌تر مطرح شد. 

بنابراین مقرر شد جمع‌بندی نظرات اعضا به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال شود.

لازم به ذکر است تشکیل صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در جلسه 826 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب و در آذر ماه 1400 توسط ریاست محترم جمهور، ابلاغ شده است. در این ابلاغیه مقرر شده اساسنامه این صندوق توسط وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

 
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰:۴۳
تعداد بازدید : ۷۶۲