اخبار

بررسی برنامه های دبیرخانه شورا در جلسه دبیران کمیسیون های تخصصی

بررسی برنامه های دبیرخانه شورا در جلسه دبیران کمیسیون های تخصصی
دهمین نشست دبیران کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف با حضور دکتر صالحی دبیرکل شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این جلسه که نخستین جلسه نشست دبیران در سال جدید بود، برنامه های دبیرخانه از جمله سیاستگذاری در راستای استفاده بیشتر از ظرفیت پسادکتری در کشور، رفع موانع و تسهیل پژوهش، تصویب اساسنامه صندوق شورای عالی عتف و سیاستگذاری در راستای راه اندازی شبکه ملی آزمایشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

دکتر صالحی با تاکید بر اهمیت دوره های پسا دکتری افزودند کشور ما در این زمینه ظرفیت بالایی دارد که از این ظرفیت استفاده نکرده ایم. وی تاکید کردند ضمن اینکه باید برای این موضوع برنامه جدی داشته باشیم باید مراقبت کنیم تا پروژه های پسا دکتری بر اساس مسئله محوری تعریف شود و حق و حقوق این افراد از جمله بیمه آنها درنظر گرفته شود. او ظرفیت پسا دکتری را موتور محرک پژوهش کشور خواند. 

اعضای حاضر در جلسه ضمن تاکید بر اهمیت موضوع تاکید داشتند که مشوق های لازم برای افراد جهت گرفتن پسادکتری در نظر گرفته شود.  این حمایت ها باید بیشتر از اعضای هیات علمی و یا در سطح آنها باشد تا افراد ترغیب شوند پروژه های مهم در راستای حل مسائل کشور داشته باشند.  

همچنین در این جلسه بر روی چابک سازی کمیسیون های دبیرخانه شورا و استفاده از ظرفیت علمی مرکز تحقیقات سیسات علمی کشور بحث شد و مقرر شد در جلسات آتی بیشتر روی این موضوع بحث شود. صالحی تاکید کرد که ما نباید پروژه و طرح بلاتکلیف داشته باشیم و از دبیران کمیسیون ها خواست که طرح های راکد سامانه سمات را بررسی کنند و مشکلات آنها را برطرف و از حالت راکد در بیاید و مقرر شد دبیران کمیسیون در جلسه آتی گزارشی در این خصوص ارائه دهند. همچنین طرح های کلان مورد بازنگری جدی قرار بگیرد و آنهایی که موضوعیت ندارند مختومه اعلام شوند. البته تاکید داشتند که حق و حقوق افراد باید پرداخت شود. 

وی از کمیسیونها خواست که روی تعریف طرح های کلان به ویژه طرح هایی که مانع عقب ماندگی کشور در آینده شوند کار کنند. همچنین پرداختن به مواردی که بهره بردار بالفعل خصوصی یا دولتی دارد را متذکر شد. 

در این جلسه تاکید شد که کمیسیونهای تخصصی بیشتر درگیر مسائل روزمرگی نظیر بررسی طرح های سمات هستند که بایستی از ظرفیت کارگزاران در این مورد استفاده شود و کمیسیونها بیشتر نقش نظارت، سیاستگذاری پایش و البته هماهنگی فرابخشی را داشته باشد.

۳۱ فروردین ۱۴۰۱ ۱۱:۲۲
تعداد بازدید : ۴۶۸