اخبار

بررسی پیش نویس راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع و تسهیل تحقیقات در کشور در کمیسیون علوم پایه

بررسی پیش نویس راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع و تسهیل تحقیقات در کشور در کمیسیون علوم پایه
در نود و پنجمین جلسه کمیسیون علوم پایه و فناوری های همگرای شورای عالی عتف، پیش نویس راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع و تسهیل تحقیقات در کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در این جلسه محورهای مرتبط با علوم پایه از پیش‌نویس راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع و تسهیل تحقیقات در کشور مورد قرائت و بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون موارد پیشنهادی خود را مطرح کردند که از آن جمله، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تفکیک سهم رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی در درصد پذیرش دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی به دلیل تفاوت اساسی در ماهیت آنها و قائل شدن سهم 15-25% برای علوم پایه.

توجه به کاربردی بودن قراردادها و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی.

غیر ضروری بودن تشکیل صندوق‌های جدید ذیل شورای عالی عتف و پیشنهاد بسنده کردن این نهاد به صندوق ملی توسعه‌ی علمی و پژوهشی.

تأمین بودجه‌ی کافی برای نظارت و پایش به صورت سالانه و تعیین تاریخ برای ارائه‌ی گزارش سالانه.

تقسیم کار مناسب بین صندوق‌های موجود و جلوگیری از تداخل و هم‌پوشانی آن‌ها

لازم به ذکر است پیشنویس لایحه رفع موانع و تسهیل تحقیقات در کشور در دبیرخانه شورای عالی عتف تهیه شده و بعد از تکمیل آن در کمیسیون های تخصصی شورا و استفاده از متخصصان حوزه سیاستگذاری، در شورای عالی مطرح و به دولت ارسال خواهد شد.

در بخش دوم جلسه، دکتر یعقوب انتظاری عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به ارائه‌ی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی انجام شده‌شان با عنوان «تحلیل و توسعه سرمایه انسانی اشتغال‌پذیری در علوم پایه» پرداخت. سپس اعضای کمیسیون نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص طرح ارائه شده مطرح کردند که پاسخ به آنها و جمع‌بندی این بحث، به جلسه‌ی بعدی کمیسیون موکول شد.

 
۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۳۱
تعداد بازدید : ۲۲۳