اخبار

نوزدهمین نشست دبیران کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف برگزار شد

نوزدهمین نشست دبیران کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف نوزدهمین نشست دبیران کمیسیون­های تخصصی با حضور دکتر صالحی دبیرکل شورا برگزار شد. در ابتدای جلسه گزارش مختصری از فرآیند بررسی پیشنهاده ­های ثبت شده در سامانه سمات ملی توسط دبیرخانه ارائه شد. در این ارائه به اهم مواد و فرایندهای موجود در دستورالعمل ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)که در مورخ 19/12/1394 به تصویب شورا رسیده است و همچنین شیوه‌نامه نحوه بررسی پیشنهاده‌ها و گزارش‌های ثبت شده در سامانه سمات ملی اشاره گردید. پس از بحث و بررسی بین اعضای حاضر در جلسه مقرر شد کمیسیون­ها مطابق با فرآیندهای موجود در دستورالعمل و شیوه­ نامه، پیشنهاده­ های ثبت شده در سامانه سمات را بررسی و در صورت لزوم پیشنهادات اصلاحی خود را در ارتباط با فرآیندهای موجود به دبیرخانه ارسال نمایند.

در ادامه پیرو ابلاغ دستورالعمل تبیین وظایف کمیسیون­های تخصصی، دبیران کمیسیون­ها به موارد کلی در خصوص اجرایی ­سازی دستورالعمل فوق پرداختند و مقرر گردید هر یک از کمیسیون­ها برنامه ­های خود را در راستای اجرایی­ سازی دستورالعمل در جلسه آتی ارائه نمایند.


۵ شهریور ۱۴۰۲ ۱۲:۲۴
تعداد بازدید : ۳۱۶