اخبار

هدایت پایان‌نامه‌ها به سمت حل مسائل صنعت پتروشیمی

هدایت پایان‌نامه‌ها به سمت حل مسائل صنعت پتروشیمی

فراخوانی با هدف رفع نیازهای پژوهشی و فناورانه هلدینگ دانش بنیان خلیج‌فارس در راستای تحقق اهداف تفاهم‌نامه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شـورای عـالی علـوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف به نقل از گروه علم و آموزش ایرنا، در این راستا دبیرخانه شورای عالی عتف در نظر دارد از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی مرتبط با حوزه صنایع پتروشیمی که مورد نیاز هلدینگ خلیج فارس است، حمایت کند.

این مجموعه طی مکاتبه ای از همه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها درخواست کرد تا فهرست پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی مصوب و در حال اجرای خود را در قالب فایل پروپوزال (پیشنهاده) ارسال کنند. متقاضیان شرکت در این فراخوان می‌توانند پیشنهاده‌های تایید شده خود در حوزه پتروشیمی را تا ۱۰ آبان سال جاری برای بررسی و ارزیابی به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال کنند. رساله‌ها بر اساس نتیجه ارزیابی پیشنهاده و میزان ارتباط آنها با مسائل و نیازهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس جهت حمایت، انتخاب خواهند شد.

به گزارش ایرنا، وزارت علوم و صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای رفع نیازهای پژوهشی و فناورانه صنایع پتروشیمی کشور و حمایت از تولید دانش بنیان اردیبهشت گذشته تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند. هدف اصلی این تفاهم نامه، همکاری و هماهنگی میان بازیگران زیست بوم حوزه فناوری و نوآوری به منظور رفع نیازهای پژوهشی و فناورانه صنایع پتروشیمی کشور و حمایت از تولید دانش بنیان است.

شناسایی و دسته بندی نیازهای صنایع پتروشیمی کشور و جهت دهی آنها در قالب سامانه نیازها و ایده ها (نان) و ساتع، تدوین برنامه های ساخت داخل، مشارکت برای ایجاد فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در شرکت های وابسته و حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری برای رفع نیازهای پژوهشی شرکت های وابسته به صنایع پتروشیمی خلیج فارس و حمایت مستمر از برگزاری همایش ها و نمایشگاه های تقاضا محور از تعهدات هلدینگ خلیج فارس در این تفاهم نامه سه ساله است.

بسترسازی ایجاد دوره های مطالعاتی برای اعضای هیات علمی، دستیار فناور و محقق پسادکتری در شرکت های وابسته به صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تعریف همکاری های ارتباط دانشگاه با صنعت و شناسایی موانع داخلی سازی در صنایع پتروشیمی و تلاش برای رفع آنها از تعهدات وزارت علوم و دبیرخانه شورای عتف در این تفاهم نامه است.

در این تفاهم نامه مقرر شده است کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان طرفین و برای اجرای مفاد این تفاهم نامه برنامه ریزی کند. جلسات این کارگروه حداقل فصلی یکبار برگزار می‌شود.


۲۹ مهر ۱۴۰۲ ۱۰:۰۷
تعداد بازدید : ۵۵۲