اخبار

یکصد و یازدهمین جلسه‌ی کمیسیون علوم پایه و فناوری‌های همگرا شورای عالی عتف برگزار شد

یکصد و یازدهمین جلسه‌ی کمیسیون علوم پایه و فناوری‌های همگرا شورای عالی عتف برگزار شد
یکصد و یازدهمین جلسه‌ی کمیسیون علوم پایه و فناوری‌های همگرا شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برگزار و گزارشی از نقش علوم پایه در توسعه‌ی پایدار ارائه شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف صد و یازدهمین جلسه‌ی کمیسیون علوم پایه و فناوری‌های همگرا برگزار شد. در این جلسه دکتر احمد شعبانی رئیس محترم کمیسیون گزارشی از نقش علوم پایه در توسعه‌ی پایدار را ارائه کردند. ایشان ضمن تشکر از برنامه‌ی خوب تدوین شده در دوره‌ی قبل کمیسیون و فعالیت‌های صورت گرفته در دبیرخانه، انتشار فعالیت‌های هر دوره را به صورت مدون برای ثبت و قرار گرفتن در اختیار سایرین را پیشنهاد کردند. نماینده فرهنگستان علوم در کمیسیون طی ارائه‌ای با عنوان نقش علوم پایه در توسعه‌ی پایدار، به بخش علم و فناوری سند 2030 و هفده شاخص آن اشاره کردند و ضمن مرور وضعیت ایران در هر شاخص، بر موارد مرتبط با علوم پایه تأکید کردند. ترویج شاخص‌های مرتبط با توسعه‌ی علوم پایه، ایجاد همگرایی بین وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی علم، ارائه تعریف و شاخص‌های مرجعیت علمی، تبیین جایگاه علوم پایه، آسیب شناسی و ارائه راه حل در خصوص نحوه‌ی جذب دانشجویان دکتری و جذب اعضای هیأت علمی و نیز اقدام برای احداث آزمایشگاه‌های ملی و مراکز تحقیقات بین‌المللی با همکاری کشورهای اسلامی از پیشنهادات رئیس کمیسیون بود که هر یک به نوبه خود نیازمند بررسی بیشتر و مفصل تری است.

اعضای کمیسیون نیز با بیان نقطه نظراتی داشتند از جمله تمرکز روی یک شاخص اصلی و ارائه‌ی کار کامل شده در زمینه‌ی آن، دعوت از دکتر نصیری قیداری جهت ارائه‌ی گزارشی از روند فعالیت‌های انجام شده در راستای توسعه‌ی پایدار در سال علوم پایه، عزم جدی برای خروجی‌های ملموس قابل تصویب در شورای عالی عتف مانند تشکیل دبیرخانه علوم پایه در وزارت علوم مشابه دفتر علوم پایه که در وزارت بهداشت وجود دارد.

۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ۱۱:۳۴
تعداد بازدید : ۱۵۱