اخبار

تصویب ۲۰ پرونده متقاضی دریافت گواهینامه پژوهشگران مستقل

تصویب ۲۰ پرونده متقاضی دریافت گواهینامه پژوهشگران مستقل
اولین جلسه هیئت مرکزی بررسی صلاحیت پژوهشگران مستقل کشور، با هدف بررسی پرونده‌های متقاضیان واجد شرایط، به ریاست دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور رئیس ستاد و اعضای هیئت مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مطابق با آیین‌نامه ساماندهی پژوهشگران مستقل کشور، پرونده‌های متقاضیان دریافت گواهینامه پژوهشگران مستقل پس از بررسی و غربال در ستاد، جهت بررسی و تأیید به هیئت مرکزی بررسی صلاحیت ارسال می‌شود.

در این جلسه ابتدا اهداف و اقدامات انجام شده درخصوص ساماندهی پژوهشگران مستقل و ایجاد ستاد پژوهشگران مستقل برای اعضای حاضر در جلسه و به ویژه اعضای هیئت بررسی صلاحیت توسط صالحی، دبیرکل شورای عالی عتف، تشریح شد.

ظفری، رئیس ستاد پژوهشگران مستقل نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات و آمار پرونده‌های دریافتی و بررسی شده از پژوهشگران مستقل در ستاد را ارائه کرد

همچنین در ادامه پرونده‌های متقاضیان واجد شرایط یک به یک مورد بررسی و در نهایت ۲۰ پرونده به تصویب اعضای هیئت مرکزی رسید.

۱۲ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۲۵
تعداد بازدید : ۲۶۸