اخبار

جذب محققان پسادکتری مطابق آیین نامه مصوب شورای عالی عتف در برنامه هفتم توسعه

جذب محققان پسادکتری مطابق آیین نامه مصوب شورای عالی عتف در برنامه هفتم توسعه
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند بر اساس آیین نامه مصوب شورای عالی عتف به جذب محققان پسادکتری اقدام کنند

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری( عتف)،  قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه شنبه اول خرداد ماه  ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه ۲ تیر ماه ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده بود، در تاریخ 04/04/1403 توسط ریاست محترم  مجلس شورای اسلامی  به دولت ارسال و در تاریخ  13/04/1403 از سوی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد.

به استناد بند ب ماده 94 این برنامه "موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد(20%) از پژوهشگران دوره پسادکتری خود را به دوره های پسادکترای کاربردی، صنعتی و فناورانه تقاضا محور طبق آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) اختصاص دهند."

 

لازم به ذکر است آیین‌نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری در تاریخ 7/12/1401به تصویب جلسه 212 کمیسیون دائمی شورای عالی عتف رسید و در تاریخ 10/12/1401 با شماره 011543 /12/3 ابلاغ گردید. در این آیین‌نامه چهار نوع دوره پسادکتری شامل دوره تحقیقات بنیادی، دوره تحقیقات کاربردی، دوره فناوری و دوره صنعتی تعیین شده است که دانش آموختگان واجد شرایط می‌توانند در این دوره های پسادکتری به انجام فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه مورد نیاز بپردازند.

 

۲۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۱:۳۱
تعداد بازدید : ۱۸۵