اخبار

اعطای مشوق های مالی و غیرمالی به شرکت ها و موسسات مستقر در مناطق ویژه علم و فناوری

اعطای مشوق های مالی و غیرمالی به شرکت ها و موسسات مستقر در مناطق ویژه علم و فناوری
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، روز چهارشنبه 30/01/1396 برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، روز چهارشنبه 30/01/1396 برگزار خواهد شد.

در این جلسه نحوه اعطای مشوق های مالی و غیرمالی به شرکت ها و موسسات مستقر در مناطق ویژه علم و فناوری توسط دکتر جنیدی دبیر کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی شورای عالی عتف ارائه خواهد شد.

ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 1395، ارائه آیین نامه مکان یابی و استقرار کانون های اصلی و پهنه های علم و فناوری، ارائه پیشنهاد منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان درخصوص اساسنامه سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه اصفهان و ارائه گزارش عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از دیگر مباحثی خواهد بود که در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد.

این جلسه از ساعت 14 در سالن شهدای جهاد علمی واقع در طبقه پانزدهم ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

۱۹ فروردین ۱۳۹۶ ۱۱:۰۹
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۳,۵۸۱