اخبار

دکتر ا حمدی: یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، مناطق ویژه علم و فناوری است

دکتر ا حمدی: یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، مناطق ویژه علم و فناوری است
دکتر وحید احمدی که در جلسه آغاز بکار رسمی فعالیت سازمان عامل تأسیس و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد سخن می گفت، از مناطق ویژه علم و فناوری بعنوان یکی از ارکان مهم و اصلی در تحقق اقتصاد مقاومتی یاد کرد.

دکتر وحید احمدی که در جلسه آغاز بکار رسمی فعالیت سازمان عامل تأسیس و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد سخن می گفت، از مناطق ویژه علم و فناوری بعنوان یکی از ارکان مهم و اصلی در تحقق اقتصاد مقاومتی یاد کرد.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: تفکر اقتصاد مقاومتی منجر به شکل گیری تولید و اشتغال پایدار خواهد شد و با توجه به اینکه امروزه شاهد تغییر پارادایم از تأکید و تمرکز بر دارایی های نامشهود به جای دارایی های مشهود هستیم، فناوری و نوآوری منبع اصلی ایجاد این دارایی های نامشهود به شمار می روند.

وی افزود: با توجه به حوزه های تمرکز منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد از جمله سلامت، گردشگری، انرژی های تجدید پذیر و فناوری اطلاعات، این منطقه باید نگرش بین المللی و فرابخشی داشته باشد.

در این جلسه با توجه به مصوبه بیستمین جلسه شورای عالی عتف و همچنین ثبت رسمی سازمان عامل تأسیس و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد، دبیرکل شورای عالی عتف نشان ویژه علم و فناوری را به این سازمان عامل اهدا کرد.

۲۳ فروردین ۱۳۹۶ ۱۲:۳۵
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۳,۱۳۲