اخبار

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی خبر داد: نحوه رسیدگی به شکایات دانش بنیانها/ آخرین وضعیت نظام توسعه علمی

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی خبر داد: نحوه رسیدگی به شکایات دانش بنیانها/ آخرین وضعیت نظام توسعه علمی
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: نحوه رسیدگی به شکایات شرکت های دانش بنیان در دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف به نقل از خبرگزاری مهر، وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری گفت: صد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون های دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور وزیر علوم برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مطرح شد که مسئولیت مدیریت، پیگیری، اجرا و نظارت بر قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بر عهده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تاکید کرد: براساس آیین نامه دولت اگر شرکت ها و موسسات دانش بنیان اعتراضی نسبت به عملکرد این قانون داشته باشند باید شکایات خود را به دبیرخانه شورای عتف ارائه کنند.

احمدی عنوان کرد: دبیرخانه شورای عتف موظف است که به شکایات واصله رسیدگی کند بنابراین قرار است تیمی در دبیرخانه شورا تشکیل شود و نظرات اعضا را د رخصوص نحوه رسیدگی به شکایات و نحوه ورود شکایات بررسی کند.

وی عنوان کرد: نتایج بررسی های این کمیته در جلسه آینده کمیسیون های دائمی شورای عتف اعلام و تصمیم نهایی اخذ خواهد شد.

ارائه گزارش فعالیت های شورای عتف

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: باتوجه به اینکه جلسه روز گذشته کمیسیون های دائمی شورای عتف با حضور وزیر علوم برگزار شد بنابراین گزارشی از فعالیت های این شورا طی چهار سال گذشته ارائه شد.

احمدی تاکید کرد: در این جلسه گزارشی از فعالیت های دبیرخانه و شورا در حوزه های طرح های کلان ملی، ساماندهی طرح های کلان، تدوین سیاست ها و اولویت های علم وفناوری تشریح شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه گزارش مربوط به فعالیت دستگاه های اجرایی در اجرای قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه ها به امر پژوهش نیز ارائه شد.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افزود: همچنین گزارشی از ورود دبیرخانه و شورای عالی عتف به تدوین نظام توسعه علم و فناوری در بخش های مختلف مانند حوزه انرژی و کشاورزی نیز ارائه شد.

احمدی تاکید کرد: موضوع استقرار، ساماندهی، سازماندهی، قانون و احکام مربوط به مناطق ویژه علم و فناوری طی چهارسال گذشته در دبیرخانه و شورای عتف پیگیری شده است که گزارش این فعالیت ها نیز ارائه شد.

۲۹ آبان ۱۳۹۶ ۱۳:۲۴
تعداد بازدید : ۱,۵۷۸