اخبار

برنامه ملی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی تدوین می شود

برنامه ملی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی تدوین می شود
برنامه ‏های اجرایی هم‏ اندیشی تدوین برنامه ملی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی تدوین می شود.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، دکتر آرش رزمی دبیر اجرایی این همایش، در خصوص تشریح برنامه ­های اجرایی هم اندیشی تدوین برنامه ملی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت:

«این هم ‏اندیشی یک روزه در راستای مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف، که دبیرخانه شورا را موظف نموده با همکاری دستگاه‏ های اجرایی برنامه های ملی علم و فناوری و اقتصادهای دانش بنیان حوزه های مرتبط با کمیسیون های تخصصی را تدوین و به تصویب شورای عالی عتف برساند برگزار خواهد شد. وی همچنین افزود: بر این اساس دبیرخانه شورای عالی عتف قصد دارد با همکاری دستگاههای اجرایی، بخصوص سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پیش نویس آماده شده برنامه علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی را طی این هم اندیشی یک روزه در معرض بررسی و بازبینی قرار دهد.»

گفتنی است این هم اندیشی در روز در چهارشنبه 9 اسفند ماه جاری از ساعت 8 صبح در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با حضور بیش از 250 نفر از متخصصان، صاحبنظران و خبرگان این حوزه، برگزار خواهد شد.

بر این اساس مدیران دانشکده­های کشاورزی و منابع طبیعی کشور، موسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات، مدیران اجرایی سازمان و بخش­هایی از وزارت جهاد کشاورزی، تمامی انجمن­های مرتبط با کشاورزی، آب و منابع طبیعی، صاحبنظران بخش­های مختلف از وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه­های مرتبط و همچنین تعداد کثیری از خبرگان این حوزه که در دانشگاهها و سایر مراکز مشغول به فعالیت هستند در این همایش حضور دارند.

همچنین ،در این  برنامه، پیش نویس برنامه توسط دبیر علمی هم اندیشی ارائه خواهد شد. سپس افراد شرکت کننده بر اساس تخصص خود در قالب 4 کمیته مستقل در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، اهداف، برنامه ها و راهبردهای مربوطه را به بحث و بررسی خواهند گذاشت.

این کمیتهها شامل امنیت غذایی، مدیریت آب و آبخیزداری، منابع طبیعی و تغییر اقلیم، مدیریت، اقتصادی و

اجتماعی خواهد بود.

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۳۲
تعداد بازدید : ۲,۱۳۱