اخبار

تدوین پیش نویس سند برنامه ملی علم و فناوری در حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی

تدوین پیش نویس سند برنامه ملی علم و فناوری در حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی
دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، از بررسی و تدوین سند ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی با حضور جمعی از نخبگان و مدیران این حوزه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف و به نقل از گروه علمی ایرنا، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی میزبان بیش از 250 تن از متخصصان، صاحبنظران و خبرگان این حوزه از سراسر کشور به منظور هم اندیشی برای تدوین برنامه ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی بود.
هم اندیشی یک روزه ای که به گفته بهزاد قره یاضی دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی آب و محیط زیست منابع طبیعی شورای عالی عتف در راستای مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف که دبیرخانه این شورا را موظف کرده است با همکاری دستگاه‏ های اجرایی برنامه های ملی علم و فناوری و اقتصادهای دانش بنیان حوزه های مرتبط با کمیسیون های تخصصی را تدوین و به تصویب شورای عالی عتف برساند، برگزار می شود و از جنس کنفرانس های معمولی که به طور معمول روزانه شاهد برگزاری تعدادی از آنها هستیم نیست.
وی در گفت وگو با خبرنگارعلمی ایرنا با اشاره به تکلیف قانونی این کمیسیون برای تدوین و تصویب برنامه های علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه کشاورزی، آب و محیط زیست و منابع طبیعی اظهارکرد: امروز با همکاری دستگاه های اجرایی، بخصوص سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پیش نویس آماده شده برنامه علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی پس از بررسی و بازبینی تدوین شد.
دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی آب و محیط زیست منابع طبیعی شورای عالی عتف گفت:این جمع خبرگان شامل مدیران اجرایی بخش های آموزش و تحقیقاتی وزارتخانه های علوم، کشاورزی، بهداشت و همچنین سازمان حفاظت از محیط زیست، روسای دانشگاهای سراسر کشور و انجمن های علمی و متخصصان و فعالان بخش خصوصی می باشند.
وی ادامه داد: در هم اندیشی امروز ضمن ارائه راهکارها و اقدامات ملی اهداف بخش علم و فناوری را بر مبنای آنچه که قبلا در شورای تحقیقات و فناوری به تصویب از سوی این جمع خبرگان مورد تفاهم قرار گرفت و وضعیت موجود تببین و برای وضعیت مطلوب هدفگذاری صورت گرفت.
قره یاضی با تاکید بر اینکه، خروجی این نشست تخصصی اصلاح و تایید پیش‌نویس سندی است که سابقه حدود 8 سال تحقیقات را در پی دارد، تصریح کرد: تک تک افراد حاضر در این نشست یکروزه از سراسر کشور بدون توجه به کمیت دارای حداقل 20 سال مدیریت اجرایی در بخش های مختلف و سالها سابقه علمی و پژوهشی و فعالیت های دانشگاهی می باشند.
دکترقره یاضی با بیان اینکه، از نظر محتوایی نیز چهار پنل تخصصی شامل امنیت غذایی، مدیریت آب و آبخیرداری ، منابع طبیعی، تغییر اقلیم و همچنین مدیریت اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار شد، اظهارکرد: دو پنل از چهار پنل تنها به آب، آب خیزداری و منابع طبیعی و تغییر اقلیم محیط زیست اختصاص داشت اگرچه در بحث امنیت غذایی بخش های هم پوشانی از جمله محیط زیست و سلامت غذا بطور ویژه مورد تاکید قرار گرفت ضمن اینکه، در مدیریت اجتماعی و اقتصادی نیز نقش عوامل انسانی، آموزش و ترویج برای افزایش بهره وری مورد توجه قرار گرفت.
وی باتاکید بر اینکه، برنامه امروز ملهم از سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در حوزه های علم و فناوری، حوزه محیط زیست، کشاورزی و امنیت غذایی است افزود:به طور حتم بار دستگاه هایی که به توسعه پایدار، محیط زیست و تغییر اقلیم نگاه مناسب دارند و منابع طبیعی و ذخائر توارثی را ارزشمند می دانند در این نشست بسیار بیشتر بود.
دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی آب و محیط زیست منابع طبیعی شورای عالی عتف در ادامه اظهار کرد مباحث مطرح شده در نشست امروز پس از تدوین در کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و پس از آن از سوی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب نهایی و ابلاغ به رییس جمهور تقدیم خواهد شد.
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ۰۸:۵۷
تعداد بازدید : ۱,۴۲۳