اخبار

انتخابات نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های علمی جهت عضویت در شورای عالی عتف پنجم اردیبهشت 97 برگزار می شود.

انتخابات  نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های علمی جهت عضویت در شورای عالی عتف پنجم اردیبهشت 97 برگزار می شود.
به منظور انتخاب سه نفر از دانشمندان و صاحب‌نظران دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی جهت عضویت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع ماده 3 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/05/18 انتخابات نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های علمی جهت عضویت در شورای عالی عتف پنجم اردیبهشت 97 در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف ، فهرست کاندیدهای معرفی شده از سوی انجمن های علمی به ادرس http://www.atf.gov.ir/fa/list قابل دسترس می باشد.
 گفتنی است  طبق ماده 9- شیوه‌نامه نحوه انتخاب نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های علمی در شورای عالی عتف 3 نفر نماینده منتخب انجمن‌های علمی در شورای عالی، 2 نفر از کاندیداهای انجمن‌های علمی برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 1 نفر از کاندیداهای انجمن‌های علمی برتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند که در انتخابات حایز اکثریت نسبی آرا می‌شوند. دبیر کل شورای عالی این 3 نفر را به طور رسمی به رئیس شورای عالی عتف با ذکر سوابق علمی، پژوهشی و تجربی آن‌ها، معرفی خواهند کرد و این افراد پس از انتخاب شدن توسط انجمن‌های علمی برتر، به عنوان منتخبین انجمن‌های علمی به عضویت شورای عالی عتف در می‌آیند.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۱۴:۱۹
تعداد بازدید : ۱,۷۹۴