اخبار

مناطق ویژه علم و فناوری

مناطق ویژه علم و فناوری
· توسعة شرکت‌ها و موسسات داخل مناطق بر اساس ارائة مشوق‌های توسعه علم و فناوری، که به صورت مستقیم رشد علم و فناوری در این مناطق را هدف قرار داده است.
· توسعة زیرساخت‌های توسعة علم و فناوری در این مناطق، که به صورت غیرمستقیم، رشد شرکت‌ها و موسسات مستقر را در برخواهد داشت.
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۲۵
تعداد بازدید : ۴,۲۶۵