اخبار

یکصد و هفتاد و نهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار می‌شود

یکصد و هفتاد و نهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار می‌شود

یکصد و هفتاد و نهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در روز چهارشنبه 1398/02/25 از ساعت ۱۴:30 تا ۱۶:30 در محل دبیرخانه شورای عالی عتف به ریاست دکتر برومند دبیرکل شورا، برگزار می‌شود. شایان ذکر است «ارائه گزارش طرح‌های فناورانه جهاد دانشگاهی» و «ارائه گزارش مناطق ویژه علم و فناوری کشور» در دستور کار این نشست خواهد بود.

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۰۵
تعداد بازدید : ۳۹۸