اخبار

اولویت‌های پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شد

اولویت‌های پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شد

وزارت اموراقتصادی و دارایی با توجه به جایگاهی که در سیاستگذاری اقتصاد کشور ایفا می کند هرساله اولویتهای پژوهشی خود را که در راستای انجام پژوهشهای کاربردی و سیاستگذاری است در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار میدهد. بر این اساس، از تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسر کشور، صاحبنظران و متخصصان این حوزه دعوت به عمل می‌آید طرح‌نامه‌های پیشنهادی خود را در چارچوب اولویتهای پژوهشی سال 1399 که مبتنی بر سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری کشور نگارش شده است، به آدرس research.dep@mefa.gov.ir ارسال نمایند. لازم به ذکر است، ارسال طرحنامه هیچگونه تعهدی برای وزارت اموراقتصادی و دارایی-معاونت امور اقتصادی ایجاد نمیکند و تصویب نهایی آن، منوط به احراز شرایط اولیه و تصویب نهایی طرح است.

لیست موضوعات مورد نظر به شرح زیر است:

1. تهیه الگوی اجرایی مناسب، به‌منظور ارتقای رشد و رونق تولید با تأکید بر پیشران‏های کلیدی اقتصادی

2. استفاده از راهکار داده‌کاوی در راستای تدوین و تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور

3. اصلاح ساختار بودجه با نگاه ویژه بر تعیین قاعده مالی مناسب

4. بررسی تعامل میان توزیع درآمد و سیاست‌های پولی و مالی

5. بررسی اثر آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه بر فقر و نابرابری و تعیین چارچوب جدید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

6. آسیب‌شناسی و ارائه برنامه عملیاتی بهبود حقوق مالکیت در ایران، با تمرکز بر دو زیرشاخص حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری

7. بهبود فرایند صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری در دستگاه‌های مختلف

8. نقشه عملیاتی پیاده‌سازی نظام یکپارچه الکترونیکی مجوزدهی در ایران

9. راستی‌آزمایی و تکمیل اطلاعات اظهارشده توسط مراجع صدور مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار از طریق انجام بررسی‌های میدانی

10. طراحی و تدوین سازوکارهای توانمندسازی بخش‌خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد و واگذاری امور به آن‌ها

11. توانمند‌سازی بخش‌خصوصی با استفاده از اهرم ارتباط کسب‌وکارها و دانشگاه‌ها

12. دولت و بازاریابی دیجیتال(هوشمند)/چگونگی تأثیر دیجیتال بر بازاریابی بخش‌عمومی(دولت)

13. ارائه الگو جهت بررسی افزایش حداقل دستمزد بر شاخص‌های اقتصادی (تورم- رشد اقتصادی- اشتغال)

14. شناسایی و مدل‌نمودن فرایند (در سطح بین دستگاهی) راه‌اندازی برخی کسب‌وکارهای مهم و پر متقاضی کشور به‌همراه مدارک و شرایط مورد نیاز برای هر مجوز و استعلام مورد نیاز

15. تهیه و تدوین بسته سیاستی مدیریت اموال و دارایی‌های عمومی

16. تهیه و تدوین بسته سیاست‌گذاری خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی باقی‌مانده

17. تدوین الگویی برای پایش ثبات مالی در ایران

18. امکان‌سنجی استفاده از ابزارهای مالی در مدیریت بحران بانکی

19. ارائه چارچوبی برای ایجاد سازوکار پوشش نوسانات نرخ ارز در ایران

20. ارزیابی مقررات‌گذاری و نظارت بر بازار سرمایه ایران از منظر نظارت شایسته

21. آسیب‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی اکو و راهکارهای پیشنهادی برای فعال‌سازی آن

22. تدوین و ارائه الگویی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ تعرفه بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور

23. بررسی علل عدم تحقق مناسب درآمدهای عمومی مصوب قوانین بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرایی مجری وصول

24. ارائه الگویی برای ارزشیابی دارایی‌های زیربنایی کشور

25. مطالعه تطبیقی درخصوص نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های زیرزمینی

26. طراحی مدل تعالی سازمانی نظام حسابداری و مالی بخش‌عمومی

27. ارائه ابزار بهینه شناسایی حباب در بازار اوراق بدهی

28. امکان‌سنجی پیاده‌سازی حسابرسی کنترل‌های داخلی در بخش‌عمومی

29. بررسی چالش‌های وظایف نظارتی و اجرایی ذیحسابان

30. بررسی نحوه مدیریت دارایی‌های دولت در قالب شرکت پروژه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

31. آسیب‌شناسی تأمین‌مالی دولت با استفاده از اسناد خزانه اسلامی

32. بررسی مشکلات اجرایی مفاد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و مقایسه آن با سال 1349 و تدوین راهکارهای اجرایی مناسب در زمینه مدیریت مالی دولت

33. بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای اجرای قوانین استخدامی ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی

34. بررسی انواع قراردادهای منعقده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوانین و مقررات حاکم بر آن‌ها

35. بررسی تطبیقی حاکمیت شرکتی در ایران با منطقه و جهان

36. بررسی و مطالعه نظام‌های بنگاهداری دولتی در جهان و بومی‌سازی آن در ایران

37. بررسی روش‌های اعمال مدیریت و مالکیت سهام دولت در شرکتهای دولتی (متمرکز و غیرمتمرکز و یا ترکیبی)، متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور

38. بررسی و مطالعه نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی در جهان و بومی‌سازی آن در ایران

39. بررسی تأمین منابع مالی و ساختار مالی شرکت‌های دولتی موفق در جهان (حداقل ده شرکت بزرگ دنیا)

40. بررسی روش‌های ارزیابی عملکرد اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و متناسب‌سازی آن با نظام پرداخت حقوق و مزایای آن‌ها

41. ارزیابی کیفیت دارایی‏های سیستم بانکی کشور

42. تهیه و تدوین گزارش تحلیل عملکرد مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیشنهاد پروژه‌های بهبود عملکرد (بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 1398)

43. پایش و سنجش سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ستاد وزارتخانه

44. بررسی راه‌های تقویت کنترل داخلی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی

45. بررسی فناوری های نوین در دگرگونی مدل‌های کسب‌وکار فعلی و خلق مدل‌های کسب‌وکاری جدید

 
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۲:۳۶
تعداد بازدید : ۴,۸۵۵