اخبار

چهاردهمین جلسه کمیسیون تحصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد

چهاردهمین جلسه کمیسیون تحصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، چهاردهمین جلسه کمیسیون تحصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و حقوقی شورای عالی عتف روز چهارشنبه 21 خرداد به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست مقرر شد  30 دقیقه در هر جلسه به ارائه گزارش‌های بین‌المللی در حوزه تخصصی کمیسیون پرداخته شود و نیم ساعت به بررسی مسائل روز و ارائه مشاوره‌های تخصصی در خصوص آن‌ها اختصاص داده شود.

همچنین اولویت‌های کاری در سه زمینه حقوق و مدیریت و اقتصاد از طرف اعضا پیشنهاد شد و مقرر شد تا اعضای پیشنهادات خود را تا ابتدای هفته آینده به کمیسیون ارائه کنند.

همچنین مقرر شد فرایند اجرایی طرح شبکه‌سازی موسسات پژوهشی و مرتبط با حوزه تخصصی کمیسیون با احصا موسسات مرتبط و نظرخواهی از اعضا آغاز شود و پس از پیشنهادات تکمیلی اعضا تلاش برای تشکیل جلسات هم‌اندیشی آغاز شود.

۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۰۵
تعداد بازدید : ۸۳۱