اعضاء شورا

 ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

حضرت آیت الله آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

2

آقای دکتر محمدعلی زلفی‌گل

نایب رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

3

آقای دکتر پیمان صالحی

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

و دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

4

آقای دکتر بهرام عین‌اللهی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

5

آقای دکتر  رضا مرادصحرایی

وزیر آموزش ‌و پرورش و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

6

آقای مهندس جواد اوجی

وزیر نفت و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

7

آقای دکتر عباس علی آبادی

وزیر  صنعت، معدن و تجارت

و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

8

آقای دکتر  محمد علی نیکبخت

وزیر جهاد کشاورزی و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

9

آقای دکتر عیسی زارع‌پور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

10

آقای دکتر داود منظور

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

11

آقای دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

رئیس جمهور و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

12

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین آقای رستمی

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

13

آقای دکتر متفکر آزاد

نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

14

آقای دکتر پاک‌فطرت

نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

15

آقای دکتر محمدرضا فرزین


رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

16

آقای دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

رئیس فرهنگستان علوم و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

17

آقای دکتر سید علیرضا مرندی

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

18

آقای دکتر مجید شاه حسینی

رئیس فرهنگستان هنر و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

19

آقای دکتر غلامعلی حداد عادل

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

20

آقای دکتر سیدمحمد مقیمی

رئیس دانشگاه تهران و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

21

آقای دکتر سید‌علی‌محمد میر‌محمدی میبدی

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

22

آقای دکتر حسین قناعتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

23

آقای دکتر محمدمهدی طهرانچی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

24

آقای دکتر محمدهمایون صدر

منتخب انجمن های علمی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

25

آقای دکتر مجید قاسمی

منتخب انجمن های علمی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

26

آقای دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

منتخب انجمن های علمی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

27

سردار سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

28

حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر  عبدالحسین خسروپناه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری