اعضاء

نام و نام خانوادگی

سمت

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر غلامی

نایب رئیس محترم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 جناب آقای دکتر برومند

 معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای بطحایی

وزیر محترم آموزش ‌و پرورش و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای مهندس زنگنه

وزیر محترم نفت و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر رحمانی

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای مهندس حجتی

وزیر محترم جهاد کشاورزی و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای مهندس آذری‌ جهرمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر نوبخت

رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

امیر سرتیپ حاتمی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر  رضا اردکانیان

وزیر محترم وزارت نیرو و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای مهندس اسلامی

وزیر محترم راه و شهرسازی و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر ستاری

معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای رستمی

رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر نگهبان سلامی

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر اختیاری

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر همتی

رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر داوری اردکانی

رئیس محترم فرهنگستان علوم و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر مرندی

رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

استاد محترم جناب آقای علیرضا اسماعیلی

سرپرست محترم فرهنگستان هنر و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر حداد عادل

رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی

رئیس محترم دانشگاه تهران و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر مدرس هاشمی

رئیس محترم دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر کریمی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر طهرانچی

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر قره‌یاضی

منتخب محترم انجمن های علمی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر قاسمی

منتخب محترم انجمن های علمی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر واعظ مهدوی

منتخب محترم انجمن های علمی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

سردار سرتیپ پاسدار دکتر جلالی

رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری