جدول تاریخ و دستور جلسات شورای عالی عتف

تعداد جلسات برگزار شده شورا به تفکیک سال

شماره جلسه

تاریخ

دستور جلسه

1

13/12/1383

پیش از دستور (سخنان وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری)

گزارش وضعیت علوم، تحقیقات و فنّاوری کشور

بررسی شرح تفصیلی وظایف شورای عالی

بررسی آیین‌نامه داخلی شورای عالی

بررسی نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز دبیرخانه

2

03/02/1385

ارائه گزارش وضعیت علوم، تحقیقات و فنّاوری کشور

بررسی شرح تفصیلی وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

بررسی آیین نامه داخلی شورای عالی

بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون دائمی

بررسی کلیات طرح سیستم مدیریت اطلاعات پژوهشی و فنّاوری کشور

بررسی چگونگی برقراری هماهنگی میان برخی شوراهای عالی و تشکیلات مرتبط با شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

تصمیم گیری در مورد سایر مصوبات پیشنهادی مرتبط با علوم، تحقیقات و فنّاوری

تصمیم گیری منابع لازم برای پشتیبانی از مصوبات شورای عالی و دبیرخانه شورا

3

18/07/1385

ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عالی

بررسی ساختار کمیته‌های تخصصی شورای عالی (عناوین، اعضاء و وظایف)

بررسی ساختار و اساسنامه دبیرخانه شورای عالی

بررسی و تجدید نظر در اعضاء شورای عالی و دعوت از اعضاء جدید

بررسی نحوه توزیع اعتبارات تحقیقاتی و فناوری کشور

4

12/08/1388

ارائه گزارش دبیر شورای عالی

بررسی مصوبات کمیسیون دائمی جهت تایید در شورا

5

08/10/1389

ارائه گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشی دستگاههای کشور و دستاوردهای آن، به استناد بند 26 ماده واحده قانون بودجه 88 کشور جهت تایید و ارسال برای مجلس محترم شورای اسلامی

6

05/02/1390

‌ارائه گزارش عملکرد سامانه ملی تحقیقات و فنّاوری در راستای جزء 6 بند و ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء د بند 2 قانون بودجه 1389 کشور و بند 26 قانون بودجه سال 1388 کشور

گزارش عملکرد و برنامه‌های کمیسیون دائمی و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف

بررسی و تصویب حوزه ها و زمینه های اولویت دار کمیسیون علوم پایه در زمینه سلامت

اصلاح آیین نامه داخلی کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

تفویض بخشی از وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری به کمیسیون دائمی

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

اساسنامۀ صندوق نوآوری و شکوفایی

7

13/04/1390

‌آیین نامه اجرایی جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390 کشور،

ارائه طرح های کلان ملی اولویت دار پژوهش و فنّاوری،

8

14/06/1390

ارائه گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشی دستگاههای کشور و دستاوردهای آن، به استناد جزء "د" بند 2 ماده واحده قانون بودجه 1389 کشور،

بررسی و تصویب حوزه ها و زمینه های اولویت دار کمیسیونهای تخصصی.

9

27/10/1390

پیش از دستور (ضرورت تعریف طرح های کلان ملی )

ارائه بیست طرح کلان ملی اولویت‌دار پژوهش و فنّاوری براساس نظر ریاست محترم جمهوری،

10

19/04/1391

‌آیین نامه اجرایی بند 89 قانون بودجه سال 1391 کشور،

ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی شدن طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری مصوب شورای عالی عتف،

آیین‌نامه اجرایی –مدیریتی طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری،

گزارش عملکرد تحقیقاتی دستگاه‌های مشمول جزء الف بند 108 قانون بودجه 1390،

گزارش عملکرد سال اول جزء 1 بند میم ماده 224 برنامه پنجم توسعه.

11

09/05/1391

بررسی و تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور

12

23/11/1391

ارائه گزارش پیشرفت طرح های کلان ملی

ارائه اولین گزارش جزء یکم بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم

ارائه دو طرح کلان ملی برای بررسی و تصویب اعضای محترم شورا

ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از تأسیس مؤسسات و شرکت‌های دانش­بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری­ها

13

24/04/1392

پیش از دستور: گزارش پیشرفت طرح‌های کلان

ارائه آیین نامه اجرایی بند 116 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ارائه گزارش طرح‌های کلان ملی در حوزه علوم انسانی

14

07/05/1392

ارائه طرح‌ کلان ملی نظام حکومتی الگو

ارائه طرح‌ کلان ملی مدیریت، سیاست گذاری و ارزیابی خطر آلاینده های مواد غذایی و محیط زیست

ارائه گزارشی از فعالیت شورای عالی، کمیسیون دائمی و کمیسیون‌های تخصصی

ارائه طرح کلان طراحی و ساخت منظومه ای ماهواره ای با پوشش دائمی

15

12/12/1392

پیش از دستور

بررسی و تصویب ساختار سازمانی شورای عالی عتف

بررسی و تصویب آیین­نامه کمیسیون­های تخصصی شورای عالی عتف

ارائه گزارش از آخرین وضعیت جمع­آوری اطلاعات عملکرد تحقیقاتی دستگاه­های کشور

ارائه گزارش از آخرین وضعیت طرح­های کلان ملی مصوب شورای عالی عتف و تصویب سیاست­ها و راهکارهای لازم برای تقویت و تداوم طرح­ها

ارائه گزارش از آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از مؤسسات و شرکتهای دانش­بنیان و تجاری­سازی اختراعات و نوآوری­ها

16

06/05/1393

پیش از دستور

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های پژوهش و فنّاوری کشور در سال 1393

ارائه گزارش ارزیابی طرح‌های کلان ملی پژوهش و فنّاوری

ارائه گزارش آخرین وضعیت جمع آوری اطلاعات عملکرد تحقیقاتی دستگا‌ه‌های اجرایی و پژوهش کشور

17

27/10/1393

پیش از دستور

ارائه رویکرد دبیرخانه شورا و گزارش فعالیت های مربوط به مناطق ویژه علم و فنّاوری

گزارش مناطق ویژه علم و فنّاوری توسط استانداران استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، بوشهر ، خراسان رضوی و یزد

18

02/06/1394

پیش از دستور؛(برنامه­ها و اقدامات دستگاه­های اجرایی در راستای پیاده سازی سیاست­های علم و فنّاوری)

ارائه دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی پژوهش و فنّاوری مصوب کارگروه وزرا و رؤسای دانشگاه­های منتخب در جلسه شانزدهم شورای عالی عتف

طرح و تصویب موارد مرتبط با مناطق ویژه علم وفنّاوری کشور شامل:

-  اساسنامه سازمان عامل استقرار؛

-  حداقل­های مورد نیاز هر استان برای اخذ مجوز؛

- اصلاح آیین­نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم وفنّاوری کشور؛

بررسی شیوه­نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده­نگاری علم و فنّاوری پیشنهاد شده توسط معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری

19

31/01/1395

پیش از دستور

پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده الحاقی 56  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛

اصلاح ماده 29 آیین­نامه اجرایی شورای برنامه­ریزی و توسعه استان با موضوع وظایف کارگروه آموزش، پژوهش، فنّاوری و نوآوری استان

تعیین تکلیف چگونگی تخصیص منابع مالی به طرح­های کلان ملی پژوهش و فنّاوری

ارائه طرح طراحی، ساخت و راه­اندازی رصدخانه ملی به عنوان طرح کلان ملی

ارائه گزارش جزء 1 بند میم ماده 224 برنامه پنجم توسعه

ارائه خلاصه گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 1394

ارائه گزارش سامانه عرضه و تقاضای پژوهش(ساعت)

تقسیم کار ملی در حوزه سیاست­گذاری علم وفنّاوری

بررسی برنامه­ها و اقدامات دستگاه­های اجرایی در ارتباط با سیاست­های کلی علم و فنّاوری ابلاغی مقام معظم رهبری

بررسی و اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری و ساختار دبیرخانه شورا

20

12/11/1395

پیش از دستور

تعیین تکلیف طرح­های کلان ملی پژوهش و فنّاوری

تصویب گزارش ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

تصویب سیاست­ها و اولویت­های علم و فنّاوری کشور برای بازه زمانی1396-1400

ادغام کمیسیون­های تخصصی شورای عالی عتف

بررسی سناریوی پیشنهادی اجرای اساسنامه دبیرخانه شورای عالی عتف

اصلاح آئین­نامه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فنّاوری

تصویب آئین­نامه نظام پایش و ارزیابی پژوهش، فنّاوری و نوآوری کشور

تصویب اساس­نامه سازمان­های عامل استقرار و توسعه مناطق ویژه علم و فنّاوری کشور

بررسی آخرین وضعیت پیشرفت شاخص­های علم و فنّاوری کشور

21

30/03/1396

پیش از دستور

- ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه و شورای عالی عتف طی سال­های 1392 تا 1395؛

- ارائه گزارش اولویت­بندی طرح­های کلان ملی پژوهش و فناوری؛

- پیشنهاد اصلاح آیین­نامه کمیسیون­های تخصصی شورای عالی عتف در خصوص مدت زمان عضویت اعضای کمیسیون­های تخصصی؛

پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای اساسنامه دبیرخانه؛

اصلاح آئین­نامه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری؛

ارائه و تصویب نحوه اعطای مشوق­های مالی و غیر مالی به شرکت­ها و موسسات مستقر در مناطق ویژه علم و فناوری؛

ارائه و تصویب نظام ملی نشر علمی کشور؛

بررسی و تصویب اساسنامه پیشنهادی سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه اصفهان؛

تدوین سیاست­های توسعه روابط بین­الملل در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری؛

ارائه و تصویب گزارش عملکرد اعتبارات پژوهش و فناوری دانشگاه­ها، پژوهشگاه­ها و دستگاه­های اجرایی کشور (جزء 1 بند میم ماده 224 برنامه پنجم توسعه)؛

22

23/07/1397

ارائه پیشنهاد بازنگری ارکان اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف

برنامه ساماندهی طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری

پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی و عملکرد پژوهش و فناوری کشور

23

22/10/1397

ارائه گزارش برگزاری نمایشگاه تقاضا (تستا) و عرضه پژوهش و فناوری

ارائه گزارش بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397

ارائه و تصویب گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2

ارائه و تصویب نخستین گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور

24

24/02/1398

ارائه گزارش بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397

پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی و عملکرد پژوهش و فناوری کشور

25

25/09/1398

ارائه گزارش عملکرد حوزه پژوهش و فناوری کشور در سال 1397

اصلاح و بازنگری آیین‌نامه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری به پیشنهاد دبیرخانه

ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های مشمول ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در سال 1397

اصلاح برخی مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات به پیشنهاد صندوق نوآوری و شکوفایی

26

16/04/1399

ارائه گزارش نتایج برگزاری دومین دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)

ارائه برنامه عملیاتی علم و فناوری و نوآوری 10 استان کشور

ارائه گزارش عملکرد بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 1398

ارائه گزارش پایش علم، فناوری و نوآوری در سال

27

06/02/1400

تشکیل کمیسیون هنر و معماری

ارائه گزارش عملکرد بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 (سامانه ساتع)؛

ارائه گزارش ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در سال 1398؛

ارائه پیش‌نویس سیاست‌ معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان؛

ارائه گزارش تشکیل صندوق ملی توسعه علمی وپژوهشی کشور؛

28

12/05/1401

معرفی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و وظایف و مأموریت‌های آن؛

ارائه گزارش راه‌اندازی صندوق شورای عالی عتف؛

بررسی و تصویب طرح شبکة ملی آزمایشگاهی کشور؛

بررسی و تصویب طرح ملی جذب و بکارگیری پژوهشگران و محققان پسا‌دکتری؛