جدول تاریخ و دستور جلسات شورای عالی عتف

جدول تاریخ و دستور جلسات شورای عالی عتف

شماره جلسه

تاریخ

دستور جلسه

1

13/12/1383

پیش از دستور (سخنان وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری)

گزارش وضعیت علوم، تحقیقات و فنّاوری کشور

بررسی شرح تفصیلی وظایف شورای عالی

بررسی آیین‌نامه داخلی شورای عالی

بررسی نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز دبیرخانه

2

03/02/1385

ارائه گزارش وضعیت علوم، تحقیقات و فنّاوری کشور

بررسی شرح تفصیلی وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

بررسی آیین نامه داخلی شورای عالی

بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون دائمی

بررسی کلیات طرح سیستم مدیریت اطلاعات پژوهشی و فنّاوری کشور

بررسی چگونگی برقراری هماهنگی میان برخی شوراهای عالی و تشکیلات مرتبط با شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

تصمیم گیری در مورد سایر مصوبات پیشنهادی مرتبط با علوم، تحقیقات و فنّاوری

تصمیم گیری منابع لازم برای پشتیبانی از مصوبات شورای عالی و دبیرخانه شورا

3

18/07/1385

ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عالی

بررسی ساختار کمیته‌های تخصصی شورای عالی (عناوین، اعضاء و وظایف)

بررسی ساختار و اساسنامه دبیرخانه شورای عالی

بررسی و تجدید نظر در اعضاء شورای عالی و دعوت از اعضاء جدید

بررسی نحوه توزیع اعتبارات تحقیقاتی و فناوری کشور

4

12/08/1388

ارائه گزارش دبیر شورای عالی

بررسی مصوبات کمیسیون دائمی جهت تایید در شورا

5

08/10/1389

ارائه گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشی دستگاههای کشور و دستاوردهای آن، به استناد بند 26 ماده واحده قانون بودجه 88 کشور جهت تایید و ارسال برای مجلس محترم شورای اسلامی

6

05/02/1390

‌ارائه گزارش عملکرد سامانه ملی تحقیقات و فنّاوری در راستای جزء 6 بند و ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء د بند 2 قانون بودجه 1389 کشور و بند 26 قانون بودجه سال 1388 کشور

گزارش عملکرد و برنامه‌های کمیسیون دائمی و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف

بررسی و تصویب حوزه ها و زمینه های اولویت دار کمیسیون علوم پایه در زمینه سلامت

اصلاح آیین نامه داخلی کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

تفویض بخشی از وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری به کمیسیون دائمی

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

 اساسنامۀ صندوق نوآوری و شکوفایی

7

13/04/1390

‌آیین نامه اجرایی جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390 کشور،

ارائه طرح های کلان ملی اولویت دار پژوهش و فنّاوری،

8

14/06/1390

ارائه گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشی دستگاههای کشور و دستاوردهای آن، به استناد جزء "د" بند 2 ماده واحده قانون بودجه 1389 کشور،

 بررسی و تصویب حوزه ها و زمینه های اولویت دار کمیسیونهای تخصصی.

9

27/10/1390

پیش از دستور (ضرورت تعریف طرح های کلان ملی )

ارائه بیست طرح کلان ملی اولویت‌دار پژوهش و فنّاوری براساس نظر ریاست محترم جمهوری،

10

19/04/1391

‌آیین نامه اجرایی بند 89 قانون بودجه سال 1391 کشور،

ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی شدن طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری مصوب شورای عالی عتف،

آیین‌نامه اجرایی –مدیریتی طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری،

گزارش عملکرد تحقیقاتی دستگاه‌های مشمول جزء الف بند 108 قانون بودجه 1390،

گزارش عملکرد سال اول جزء 1 بند میم ماده 224 برنامه پنجم توسعه.

11

09/05/1391

بررسی و تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور

12

23/11/1391

ارائهگزارشپیشرفتطرحهایکلان ملی

ارائه اولین گزارش جزء یکم بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم

ارائه دو طرح کلان ملی برای بررسی و تصویب اعضای محترم شورا

ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از تأسیس مؤسسات و شرکت‌های دانش­بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری­ها

13

24/04/1392

پیش از دستور: گزارش پیشرفت طرح‌های کلان

ارائه آیین نامه اجرایی بند 116 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ارائه گزارش طرح‌های کلان ملی در حوزه علوم انسانی

14

07/05/1392

ارائه طرح‌ کلان ملی نظام حکومتی الگو

ارائه طرح‌ کلان ملی مدیریت، سیاست گذاری و ارزیابی خطر آلاینده های مواد غذایی و محیط زیست

ارائه گزارشی از فعالیت شورای عالی، کمیسیون دائمی و کمیسیون‌های تخصصی

ارائه طرح کلان طراحی و ساخت منظومه ای ماهواره ای با پوشش دائمی

15

12/12/1392

پیش از دستور

بررسی و تصویب ساختار سازمانی شورای عالی عتف

بررسی و تصویب آیین­نامه کمیسیون­های تخصصی شورای عالی عتف

ارائه گزارش از آخرین وضعیت جمع­آوری اطلاعات عملکرد تحقیقاتی دستگاه­های کشور

ارائه گزارش از آخرین وضعیت طرح­های کلان ملی مصوب شورای عالی عتف و تصویب سیاست­ها و راهکارهای لازم برای تقویت و تداوم طرح­ها

ارائه گزارش از آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از مؤسسات و شرکتهای دانش­بنیان و تجاری­سازی اختراعات و نوآوری­ها

16

06/05/1393

پیش از دستور

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های پژوهش و فنّاوری کشور در سال 1393

ارائه گزارش ارزیابی طرح‌های کلان ملی پژوهش و فنّاوری

ارائه گزارش آخرین وضعیت جمع آوری اطلاعات عملکرد تحقیقاتی دستگا‌ه‌های اجرایی و پژوهش کشور

17

27/10/1393

پیش از دستور

ارائه رویکرد دبیرخانه شورا و گزارش فعالیت های مربوط به مناطق ویژه علم و فنّاوری

گزارش مناطق ویژه علم و فنّاوری توسط استانداران استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، بوشهر ، خراسان رضوی و یزد

18

02/06/1394

پیش از دستور؛(برنامه­ها و اقدامات دستگاه­های اجرایی در راستای پیاده سازی سیاست­های علم و فنّاوری)

ارائه دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی پژوهش و فنّاوری مصوب کارگروه وزرا و رؤسای دانشگاه­های منتخب در جلسه شانزدهم شورای عالی عتف

طرح و تصویب موارد مرتبط با مناطق ویژه علم وفنّاوری کشور شامل:

اساسنامه سازمان عامل استقرار؛

حداقل­های مورد نیاز هر استان برای اخذ مجوز؛

- اصلاح آیین­نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم وفنّاوری کشور؛

بررسی شیوه­نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده­نگاری علم و فنّاوری پیشنهاد شده توسط معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری

19

31/01/1395

پیش از دستور

پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده الحاقی 56  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛

اصلاح ماده 29 آیین­نامه اجرایی شورای برنامه­ریزی و توسعه استان با موضوع وظایف کارگروه آموزش، پژوهش، فنّاوری و نوآوری استان

تعیین تکلیف چگونگی تخصیص منابع مالی به طرح­های کلان ملی پژوهش و فنّاوری

ارائه طرح طراحی، ساخت و راه­اندازی رصدخانه ملی به عنوان طرح کلان ملی

ارائه گزارش جزء 1 بند میم ماده 224 برنامه پنجم توسعه

ارائه خلاصه گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 1394

ارائه گزارش سامانه عرضه و تقاضای پژوهش(ساعت)

تقسیم کار ملی در حوزه سیاست­گذاری علم وفنّاوری

بررسی برنامه­ها و اقدامات دستگاه­های اجرایی در ارتباط با سیاست­های کلی علم و فنّاوری ابلاغی مقام معظم رهبری

بررسی و اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری و ساختار دبیرخانه شورا

20

12/11/1395

پیش از دستور

تعیین تکلیف طرح­های کلان ملی پژوهش و فنّاوری

تصویب گزارش ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

تصویب سیاست­ها و اولویت­های علم و فنّاوری کشور برای بازه زمانی1396-1400

ادغام کمیسیون­های تخصصی شورای عالی عتف

بررسی سناریوی پیشنهادی اجرای اساسنامه دبیرخانه شورای عالی عتف

اصلاح آئین­نامه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فنّاوری

تصویب آئین­نامه نظام پایش و ارزیابی پژوهش، فنّاوری و نوآوری کشور

تصویب اساس­نامه سازمان­های عامل استقرار و توسعه مناطق ویژه علم و فنّاوری کشور

بررسی آخرین وضعیت پیشرفت شاخص­های علم و فنّاوری کشور

21

30/03/1396

پیش از دستور

- ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه و شورای عالی عتف طی سال­های 1392 تا 1395؛

- ارائه گزارش اولویت­بندی طرح­های کلان ملی پژوهش و فناوری؛

- پیشنهاد اصلاح آیین­نامه کمیسیون­های تخصصی شورای عالی عتف در خصوص مدت زمان عضویت اعضای کمیسیون­های تخصصی؛

پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای اساسنامه دبیرخانه؛

اصلاح آئین­نامه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری؛

ارائه و تصویب نحوه اعطای مشوق­های مالی و غیر مالی به شرکت­ها و موسسات مستقر در مناطق ویژه علم و فناوری؛

ارائه و تصویب نظام ملی نشر علمی کشور؛

بررسی و تصویب اساسنامه پیشنهادی سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه اصفهان؛

تدوین سیاست­های توسعه روابط بین­الملل در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری؛

ارائه و تصویب گزارش عملکرد اعتبارات پژوهش و فناوری دانشگاه­ها، پژوهشگاه­ها و دستگاه­های اجرایی کشور (جزء 1 بند میم ماده 224 برنامه پنجم توسعه)؛

22

23/07/1397

ارائه پیشنهاد بازنگری ارکان اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف

برنامه ساماندهی طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری

پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی و عملکرد پژوهش و فناوری کشور

23

22/10/1397

ارائه گزارش برگزاری نمایشگاه تقاضا (تستا) و عرضه پژوهش و فناوری

ارائه گزارش بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397

ارائه و تصویب گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2

ارائه و تصویب نخستین گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور

24

24/02/1398

ارائه گزارش بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397

پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی و عملکرد پژوهش و فناوری کشور