اعضاء کمیسیون دایمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی‌گل

رئیس محترم کمیسیون دائمی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

2

جناب آقای دکتر پیمان صالحی

دبیرکل محترم شورای عالی عتف و معاون  پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3

جناب آقای دکتر سجاد محمد علی‌نژاد

معاون محترم معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

4

جناب آقای دکتر قاسم عموعابدینی

معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

5

جناب آقای دکتر یونس پناهی

معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

 جناب آقای دکتر علی محبی

رئیس محترم پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

7

جناب آقای دکتر محمد مجید فولادگر

معاون محترم هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت

8

جناب آقای دکتر سید مجتبی خیام نکویی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی

9

جناب آقای دکتر وحیدرضا زیدی‌فرد

معاون محترم مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت

10

جناب آقای دکتر محمد رضوی‌زاده

رئیس محترم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

11

سرکار خانم مریم کارگر نجفی

معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

12

جناب آقای دکتر سیدمیراحمد نوشین

رئیس محترم موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

13

جناب آقای دکتر احمد تشکینی

رئیس محترم موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

14

جناب آقای دکتر قاسم زائری

رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

15

جناب آقای دکتر محسن نجفی خواه

معاون محترم معاونت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

16

جناب آقای دکتر حمید امیدوار

رئیس محترم پژوهشگاه مواد و انرژی

17

جناب آقای دکتر موسی نجفی

رئیس محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

18

جناب آقای دکتر سیدامیرمحمد مرتضویان

رئیس محترم انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

19

جناب آقای دکتر سیدمحمد مقیمی

رئیس محترم دانشگاه تهران

20

جناب آقای دکتر سید‌علی‌محمد میر‌محمدی میبدی

رئیس محترم دانشگاه صنعتی اصفهان

21

جناب آقای دکتر حسین قناعتی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران

22

جناب آقای دکتر علی تقوی

سرپرست محترم پژوهشکده هنر

23

جناب آقای دکتر علیرضا شمس اردکانی

دبیر محترم فرهنگستان علوم

24

جناب آقای دکتر محمدعلی محققی

معاون محترم علمی فرهنگستان علوم پزشکی

25

جناب آقای دکتر کمال محمدی

معاون محترم طرح و برنامه مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

26

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حبیب محمدنژاد چاوشی

نماینده محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

27

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی

معاون محترم پژوهشی حوزه‌های علمیه

28

جناب آقای دکتر ایمان افتخاری

عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

29

جناب آقای دکتر بیژن رنجبر

قائم‌مقام محترم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

30

جناب آقای دکتر سید امیرحسین فقهی

رئیس محترم پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

31

جناب آقای دکتر محمد صادق خیاطیان

رئیس محترم صندوق نوآوری و شکوفایی

32

جناب آقای دکتر محمدهمایون صدر

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

33

جناب آقای دکتر مجید قاسمی

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

34

جناب آقای دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور