اعضاء کمیسیون دایمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی‌گل

رئیس محترم کمیسیون دائمی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

2

جناب آقای دکتر پیمان صالحی

دبیرکل محترم شورای عالی عتف و معاون  پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3

جناب آقای دکتر علی خیرالدین

معاون محترم فناوری و نوآوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

4

جناب آقای دکتر قاسم عموعابدینی

معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

5

جناب آقای دکتر یونس پناهی

معاون محترم  تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

 جناب آقای دکتر علی محبی

رئیس محترم پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

7

جناب آقای دکتر برات قبادیان

معاون محترم  آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت

8

جناب آقای دکتر سیدمجتبی خیام نکویی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی

9

جناب آقای دکتر وحیدرضا زیدی‌فرد

معاون محترم مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت

10

جناب آقای دکتر وحید یزدانیان

رئیس محترم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ( مرکز تحقیقات مخابرات ایران )

11

جناب آقای دکتر محمدمهدی حیدری

سرپرست محترم مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

12

جناب آقای دکتر محمد شهرابی فراهانی

سرپرست محترم معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

13

جناب آقای دکتر سیدمیراحمد نوشین

رئیس محترم موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

14

جناب آقای دکتر قاسم زائری

رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

15

جناب آقای دکتر علیرضا علی‌احمدی

معاون محترم  امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

16

جناب آقای دکتر علی‌باقر طاهری‌نیا

رئیس محترم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

17

جناب آقای دکتر سیدمحمد مقیمی

رئیس محترم دانشگاه تهران

18

جناب آقای دکتر سید‌علی‌محمد میر‌محمدی میبدی

رئیس محترم دانشگاه صنعتی اصفهان

19

جناب آقای دکتر حسین قناعتی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران

20

جناب آقای دکتر علی تقوی

سرپرست محترم پژوهشکده هنر

21

جناب آقای دکتر کمال محمدی

معاون محترم طرح و برنامه مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

22

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حبیب محمدنژاد چاوشی

نماینده محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

23

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی

معاون محترم پژوهشی حوزه‌های علمیه

24

جناب آقای دکتر ایمان افتخاری

عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

25

جناب آقای دکتر بیژن رنجبر

قائم‌مقام محترم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

26

جناب آقای دکتر سید امیرحسین فقهی

رئیس محترم پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

27

جناب آقای دکتر علی وحدت

رئیس محترم صندوق نوآوری و شکوفایی

28

جناب آقای دکتر محمدهمایون صدر

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

29

جناب آقای دکتر مجید قاسمی

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

30

جناب آقای دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

31

جناب آقای دکتر سید محمدهادی سبحانیان

معاون محترم سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

32

جناب آقای دکتر روح ا... دهقانی فیروزآبادی

رئیس محترم جهاد دانشگاهی

33

جناب آقای دکتر سیدمجید قافله باشی

معاون محترم پژوهشی و مطالعاتی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی