بخش اخبار

اخبار علم و فنّاوری

حوزه پژوهش های نوین

۱ - ۴ از ۲۰

   
5

اخبار - نشست و گفتگو | شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

دویست و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد
دویست و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۵
جشنواره شیخ بهائی در ترغیب جوانان به کسب و کار دانش‌بنیان نقش موثری دارد
دبیرکل شورای عالی عتف و معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر نقش جشنواره شیخ بهایی در ترغیب جوانان به کسب و کار دانش‌بنیان گفت: برگزاری جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی و پوشش رسانه‌ای پررنگ آن، می تواند اشتیاق نسل جوان کشور را به موضوعات دانش‌بنیان و ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری افزایش دهد.
۱۷ آبان ۱۴۰۰ - ۹:۲۸
بررسی گزارش سند ملی امنیت غذایی
در یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی شورای عالی عتف، سند امنیت غذایی مورد بررسی قرار گر فت.
۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۲
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »

علم و فنّاوری در دیگر رسانه ها

علم وفنّاوری ایرنا