آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1395

عنوانتاریخ انتشار
یکصد و چهل و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار می شود ۲۷ مهر ۱۳۹۵
دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار می کند؛ دومین مسابقه بین المللی " پژوهش، فناوری و نوآوری از نگاه عکاسان و کارتونیستها ۱۸ مهر ۱۳۹۵
در جلسه مشترک دبیرخانه شورای عالی عتف با استاندار بوشهرمطرح شد؛ آمادگی استاندار بوشهر برای همکاری در طرح ارتقاء توانمندی های بین المللی مناطق ویژه علم و فناوری و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو ۱۴ مهر ۱۳۹۵
معطلی دستگاهها برای هزینه کرد اعتبارات پژوهشی از محل یک درصد ۷ مهر ۱۳۹۵
اساس نامه سازمان عامل استقرار مناطق ویژه علم و فناوری آذربایجان شرقی، بوشهر و خراسان رضوی ارائه شد ۷ مهر ۱۳۹۵
با محوریت نهایی سازی اولویت های پژوهشی؛ یکصد و یکمین جلسه کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی شورای عالی عتف برگزار شد. ۶ مهر ۱۳۹۵
ارائه پیش نویس گزارش روند تحولات شاخص های علم و فناوری در هیات دولت ۳ مهر ۱۳۹۵
جلسه شصت و دوم کمیسیون حمل و نقل و عمران با محوریت نحوه بررسی گزارش فعالیت های پژوهشی دستگاه های اجرایی توسط کمیسیون برگزار شد ۳ مهر ۱۳۹۵