آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1394

عنوانتاریخ انتشار
انتصاب دکتر بهزاد قره یاضی به سمت دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف ۲۷ بهمن ۱۳۹۴
چهلمین جلسه کمیسیون تخصصی علوم پایه برگزار شد؛ روش شناسی تدوین اولویت های علوم پایه در دستور کار ۲۷ بهمن ۱۳۹۴
دکتر باقری مقدم: سیاستهای کلی علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی؛ برنامه ششم توسعه و برنامه ملی آینده نگاری ورودی هایی جدید تدوین اولویت های پژوهش و فناوری حوزه انرژی هستند ۲۵ بهمن ۱۳۹۴
مهندس کاظمی در بازدید اعضای ستاد مناطق ویژه علم و فناوری از منطقه ویژه ربع رشیدی: حمایت های استاندار محترم و تعامل سازنده مدیران استانی، نقطه تمایز این منطقه است ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
هم اندیشی در مورد وضعیت منابع پژوهشی؛ چالش های اصلی بررسی شدند ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
دکتر ابویی در جلسه هم اندیشی مناطق ویژه علم و فناوری: تا اسفند لیست اصلاحات اساسنامه سازمان عامل تهیه شود ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
جلسه هم اندیشی ستاد مناطق ویژه؛ اولین گام از تدوین آئین نامه مکان یابی و استقرار کانون های اصلی و پهنه های علم و فناوری ۷ بهمن ۱۳۹۴
جلسه صد و سی و هفتم کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد؛ بررسی لزوم احیای جایگاه شورای عالی عتف در کمیسیون دائمی ۳ بهمن ۱۳۹۴