آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1394

عنوانتاریخ انتشار
قاضی نوری: لزوم حضور دولت و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری حوزه علم و فناوری ۲۴ مرداد ۱۳۹۴
بازدید هیات اعزامی دبیرخانه شورای عالی عتف از پارک فناوری نوفارو در پراگ و آکادمی علوم و تکنولوژی کشور چک (قسمت دوم) ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
مشوق‌های مالی و غیرمالی اعطایی شرکت‌های مستقردر مناطق ویژه علم و فناوری بررسی شد. ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
حضور دولت و بخش خصوصی در تامین مالی علم و فناوری بررسی شد. ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
امضای بیانیه همکاری مشترک بین دبیرخانه شورای عالی عتف و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ۱۹ مرداد ۱۳۹۴
کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در استانها تشکیل شد. ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
پیش‏نویس احکام برنامه ششم در کمیسیون‌ها، مبنای تعیین اولویت‏ها و سیاست‏های پژوهش و فناوری ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
زرنوخی: تامین بودجه پژوهش کشور یکی از چالش‌های کلیدی در اسناد بالادستی کشور است. ۴ مرداد ۱۳۹۴
احکام پیشنهادی علم و فناوری برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی بررسی شد. ۳ مرداد ۱۳۹۴
بررسی طرح تدوین احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه پژوهش و فناوری ۳ مرداد ۱۳۹۴