آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1393

عنوانتاریخ انتشار
اعلام برنامه سال 94 دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
اولین جلسه هم اندیشی اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات برگزار شد. ۲۴ اسفند ۱۳۹۳
دکتر ابویی اردکان تشریح کرد؛ گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 93 ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
یکصد و بیست و نهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار می شود. ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
وزیر علوم تانزانیا: شورای عالی عتف ایران، الگویی شایسته در ایجاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری تانزانیا ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
تشکیل کارگروه های تدوین آئین نامه‌ها و دستورالعمل ها با محوریت استان‌های دارای مجوز مناطق ویژه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
لزوم همزایی متوازن و مدیریت نوین نگرش های نو در توسعه مناطق ویژه علم و فنّاوری ۶ اسفند ۱۳۹۳
دومین جلسه هم اندیشی نمایندگان استانهای دارای مجوز مناطق ویژه با حضور دبیرکل شورای عالی عتف ۶ اسفند ۱۳۹۳
پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علم و فنّاوری برگزار شد. ۵ اسفند ۱۳۹۳
اعطای مجوز تأسیس مناطق ویژه علم و فنّاوری بر عهده شورای عالی عتف است. ۳ اسفند ۱۳۹۳
یکصد و بیست و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی برگزار شد. ۲ اسفند ۱۳۹۳