آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1394

عنوانتاریخ انتشار
هفتاد و دومین جلسه کمیسیون تدوین و هماهنگی اولویت های علم و فنّاوری برگزار شد؛ معرفی نظام نامه مدیریت طرح های کلان ملی در دستور کار ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
در آخرین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در سال 1394 مطرح شد: مروری بر عملکرد کمیسیون دائمی و دبیرخانه شورای عالی عتف ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
مهندس مصطفی کاظمی: ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل ماده 56، مانع اجرای این بخش از قانون شد ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
گزارش تفصیلی؛ نشست هم اندیشی ملی تدوین سیاست های اجرایی و اولویت های پژوهش و فناوری برگزار شد ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
دکتر اولیاء در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی عتف: پیشنهادات اعضای کمیسیون مطرح شده است ۸ اسفند ۱۳۹۴
دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی شورای عالی عتف: اولویت گذاری علوم انسانی متفاوت از حوزه های دیگر است ۸ اسفند ۱۳۹۴
دکتر عظمتی: اولویت های پژوهشی حوزه فرهنگ و تمدن در حال تدوین است ۴ اسفند ۱۳۹۴
دبیر کمیسیون علوم پایه: شاخص های تعیین اولویت علم و فناوری در علوم پایه با سایر حوزه ها متفاوت است ۴ اسفند ۱۳۹۴
در جلسه 138 کمیسیون دائمی شورای عالی عتف؛ گزارش هایی از منطقه ویژه ربع رشیدی و طرح رصدخانه ملی ارائه شد ۱ اسفند ۱۳۹۴