آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1394

عنوانتاریخ انتشار
همکاری شورای عالی عتف با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ۲۰ تیر ۱۳۹۴
دکتر کاظمی: موضوع حمایت بیمه ای از فعالیت های دانش بنیان با همکاری صنعت بیمه و بیمه مرکزی ایران اجرایی خواهد شد. ۱۵ تیر ۱۳۹۴
راهکارهای پیشنهادی در خصوص اجرایی نمودن بند حمایت های بیمه ای از شرکت های دانش بنیان بررسی شد. ۱۵ تیر ۱۳۹۴
برگزاری اولین نشست تخصصی ستاد اقتصاد علم، فناوری و نوآوری با موضوع بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور ۱۴ تیر ۱۳۹۴
تخصیص منابع مورد نیاز مناطق ویژه علم و فناوری بررسی شد. ۱۳ تیر ۱۳۹۴
اساسنامه سازمان عامل مناطق ویژه علم و فناوری بررسی شد. ۱۰ تیر ۱۳۹۴
استاندار آذربایجان شرقی: برنامه های ایجاد و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری آذربایجان شرقی تدوین و اجرا می شود. ۶ تیر ۱۳۹۴
تفاهم نامه ایجاد هماهنگی بین نهادهای متولی نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری ایران بررسی شد. ۳ تیر ۱۳۹۴
دکتر احمدی: شورای عالی عتف مسؤول مدیریت و نظارت بر اجرای قانون شرکت‌های دانش بنیان عتف است. ۳ تیر ۱۳۹۴
گزارش عملکرد قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی شد. ۱ تیر ۱۳۹۴