آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1394

عنوانتاریخ انتشار
برگزاری اولین جلسه کارگروه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
یکصد و سی و دومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
برگزاری جلسه هماهنگی تدوین آیین نامه مکان یابی و استقرار کانون‌های اصلی و پهنه های علم و فناوری ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
10 طرح از چهل و دو طرح مطرح شده در کمیسیون تخصصی انرژی در حال اجرا است. ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
دبیرکل شورای عالی عتف: توسعه کشور در گروی توسعه مناطق ویژه علم و فناوری است. ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
استاندار آذربایجان شرقی: مناطق ویژه علم و فناوری وجه تمایز دولت تدبیر و امید ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی، پهنه ای به قدمت شش قرن ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
پتانسیل‌های موجود در منطقه ویژه علم و فناوری خراسان رضوی ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
نشست مشترک قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف با نماینده‌ی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در تهران ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
سومین جلسه هم‌اندیشی نمایندگان استان‌های دارای مجوز مناطق ویژه علم و فناوری برگزار می شود. ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
منطقه ویژه علم و فناوری یزد در یک نگاه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴
منطقه ویژه علم و فناوری بوشهر داری پتانسیل‌های ذاتی در جهت توسعه فنّاوری ۱۷ خرداد ۱۳۹۴
منطقه ویژه علم وفنّاوری استان اصفهان، محدوده شهری توسعه یافته با ظرفیت های اقتصادی، علمی وفنّاوری ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
دبیر کمیسیون فرهنگ و تمدن خبرداد: ثبت حدود 60 طرح پژوهشی مرتبط با این کمیسیون در سامانه سمات ملی ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
بازگشایی مجدد سامانه سمات ملی ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
هماهنگی و همکاری نهادها و سازمان‌های متولی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری ۶ خرداد ۱۳۹۴
گنجاندن اعتبارات مورد نیاز مناطق ویژه علم و فناوری در لایحه بودجه سال 95 ۵ خرداد ۱۳۹۴
طراحی وتدوین شیوه نامه طراحی آینده نگاری علم و فناوری بررسی شد. ۲ خرداد ۱۳۹۴